Sörbyskolan

Projekt
Skolor
Om projektet

Om- och tillbyggnad av Sörbyskolan från 2-parallellig F-9 till 3-parallellig F-6 samt förskola.
Pågående projekt som började med en vinst i en parallellskiss och därefter färdigprojekterades som en generalentreprenad.
Inflyttning i hus A, som utgjorde första etappen, skedde under hösten 2016. Projektets sammanlagda yta är ca 9000 m².