Stenabro förskola

Projekt
Skolor
Om projektet

Nybyggnad av förskola i Edsbyn. Beställare var Ovanåkers kommun och projektet genomfördes som en generalentreprenad.

Byggnaden är uppdelad i tre volymer vilka är placerade på tomtens östra sida där den omfamnar gården och öppnar sig mot skogen. Träfasaderna är behandlade med slamfärg i grått, grönt, gult och rött. Fönstersättningen är lekfull med storlekar och bröstningshöjder som varieras. Matsal och ateljéer är byggnadens ljusaste rum med en mer omfattande glasning.

Förskolan har fyra avdelningar, två i den norra volymen och två i den södra. I den sammanlänkande mittersta volymen finns mottagningskök med matsal, personalutrymmen och teknikutrymmen. Två avdelningar delar på entré och ateljé samt en gallerigång som leder till den gemensamma matsalen. Förskoleavdelningarna har i sina allrum var sin färg på golvet som också återspeglas i deras namn; Gräset, Bäcken, Elden och Solen. Runt allrummen har avdelningarna två eller tre grupprum.

Angöring för föräldrar och barn sker på den norra sidan medan in- och utlastning vänder sig mot söder. Gång- och cykeltrafik har varit prioriterad.

Byggnadens area är 955 m² och projektet färdigställdes i december 2015.