Årets Branschsamarbete 2021 – Gar-Bo

— Årets Branschsamarbete 2021 – Gar-Bo

Årets branschsamarbete 2021 tilldelas Fiskarhedenvillan AB, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo Arkitekter för projektet Villa Zero. Projektet har präglats av framtidsanda med innovativa lösningar och hållbara materialval. Med en vision om att påverka och sprida lärandeprocessen i hela byggbranschen bygger aktörerna för en hållbar framtid med framåtanda, kunskapsutbyten och ett gemensamt mål om att bygga Sveriges första koldioxidneutrala småhus.