Villazero

”Med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar...

— Årets Branschsamarbete 2021 – Gar-Bo