2019-11-26 | TÄVLING
Kv. Rödbro: Brorslotten vinnande förslag i markanvisningstävling

Vinnaren av markanvisningstävlingen för kvarteret Rödbro i Falun är avgjord. Hemfosa Fastigheter har tillsammans med Mondo arkitekter Dalarna och Martin Nyberg Landskapsarkitekt tagit fram det vinnande förslaget Brorslotten.

I september 2018 bjöd Falu kommun in till en markanvisning för kvarteret Rödbro i centrala Falun. Kommunen sökte då en, alternativt två, aktörer som ville vara med och genomföra byggnation inom kvarteret och tillsammans med Falu kommun bidra till att centrum och resecentrum binds samman samtidigt som det skapas nya bostäder, kommersiella lokaler och kontor i ett av Faluns mest attraktiva lägen.

Utdrag från jurygruppens utlåtande:

”Förslaget är intressant och tilltalande både på grund av sin förankring på platsen och sin form som balanserar mellan det moderna spännande objektet och den traditionella anpassningen.

Förslaget är genomtänkt och väl motiverat samt stöder sig på en lokalhistorisk och mytisk berättelse. Det är unikt och erbjuder ett nytt intressant visuellt och funktionellt inslag i Faluns stadsbild. Det uttrycker den lilla trivsamma staden i modern form.

Det föreslagna kvarteret bygger vidare på rutnätsstaden och genom ett gyllene och innovativt stråk visas att Falun är en trevlig och bra men spännande liten stad som man gärna besöker och stannar i.”

Det vinnande förslaget har inspirerats av berättelser om den ännu oupptäckta brorslotten till Falu gruva. Precis som malmbrytningen återberättas i sin enkelhet, så spricker kvarteret upp och blottlägger ett rikt innandöme. Kvarteret är falubornas fyndighet – en samtida brorslott, där det liv som skapas utgör rikedomen.

Tomten har ett unikt läge mellan stadskärnan och resecentrum. Falu kommun har länge arbetat med att definiera vad platsen ska vara i framtiden. Ny bebyggelse ska skapa det samspel mellan funktion, platsdefintion och estetik som centrum behöver.

Brorslotten ska bli en självklar mötesplats och målpunkt, i ett sammanhållet kvarter med trivsamma gator runt omkring. Tidigare lösa gränser övergår till ett väl definierat stadsrum, som möjliggör ett rikt stadsliv. Medvetna sprickbildningar i byggnadsvolymen öppnar också upp till ett inre gårdsliv för både boende, verksamheter och förbipasserande.

Kontaktperson

Gabriella Hagman, VD
023-70 53 09 gabriella.hagman@mondo.se

Brorslotten i bilder

Vy från Korsnäsvägen
Vy från Korsnäsvägen
Situationsplan
Situationsplan
Vy från centrum
Vy mot centrum
Vy från TrotzgatanVy från Trotzgatan
Vy från VasaparkenVy från Vasaparken
Vy från ankommande tågVy från ankommande tåg
Vy från avgående tågVy från avgående tåg
Vy från ÅsgatanVy från Åsgatan
Vy från gårdVy från gård