Projekt VillaZero
VillaZero som stod klart 2022 var ett utvecklings- och samverkansprojekt som syftade i att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge, Dalarna.

Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna har drivit projektet tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet var att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge och skapa möjligheter till att lära oss att bygga mer hållbart. Huset är Svanen-certifierat med tilläggscertifieringen NollCO2. Villazero är därmed Sweden Green Building Councils första färdigställda småhus i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Priser för Villazero
VillaZero har nominerats och vunnit flertalet priser sedan projektet startades.

VillaZero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge.