Det här är Mondo arkitekter Dalarnas mål
Vår verksamhet ska vara klimatneutral med netto nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

År 2019 skrev vi under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn samt Swedish architects declare climate & biodiversity emergency. Målet med färdplanen är att bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutral med netto nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. På vägen finns flera delmål, bland annat 50% minskade utsläpp av växthusgaser år 2030.

Vi har identifierat ett antal egna mål som vi arbetar med för att uppnå färdplanens mål

År 2021

– Vi ska slutföra vår klimatkartläggning med GHG-protokollet – Scope 1,2 och 3.
– Vi ska slutföra ett koldioxidneutralt projekt.
– Vi ska spetsa vår resepolicy med tydligare riktlinjer för hållbarhet och hårdare riktlinjer för tex flygresor.
– Vi ska förenkla hållbarhetsarbetet för alla medarbetare på kontoret genom att ta fram riktlinjer och en checklista för hållbarhet i projekt.

År 2030

– Vi ska minst ha halverat vår verksamhets egna utsläpp i Scope 1,2 och 3.

Övergripande mål

– Vi ska driva och utveckla arbetet med ekosystemtjänster i våra projekt.
– Vi ska driva och utveckla arbetet med cirkulär ekonomi och återbruk i våra projekt.
– Vi ska främja och arbeta för en jämställd byggbransch.
– Vi ska jobba aktivt för att få fler träprojekt.

Genom att fokusera på dessa mål bidrar vi även till en utveckling i linje med Agenda 2030, där vi identifierat följande globala mål som prioriterade för oss: