Om oss - Mondo arkitekter Dalarna
Mondo arkitekter Dalarna i Falun är ett projekterande arkitektkontor som jobbar i hela processen från skiss till färdigt hus. Läs mer om oss.
Mondo, Mondo arkitekter, arkitekt, arkitekter, arkitektur, falun, dalarna, bygga, nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, bostäder, handel, industri, kontor, skola, förskola, vård, omsorg, äldreboende, särskilt boende, inredning, samhällsbyggnad, detaljplaner, om oss
16346
page-template-default,page,page-id-16346,bridge-core-2.5.9,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Det här är Mondo Arkitekter Dalarna
Mondo, italienska för värld, är ett ord som innefattar alla människor, vår miljö, kultur och mångfald. För oss symboliserar namnet vår humanistiska grundsyn samt vårt sätt att forma god och funktionell arkitektur utifrån de människor som ska använda och uppleva den.

Mondo arkitekter Dalarna, som har sin grund i Hus & Plan arkitekterna, har haft kontor i Falun sedan 1984. Kontoret består av 17 anställda, en VD, sju arkitekter, sju ingenjörer, en planarkitekt och en ekonomiansvarig.

Vi är av tradition ett projekterande arkitektkontor som jobbar i hela processen från skiss till färdigt hus. Våra kunder finns bland kommuner och kommunala bolag samt på den privata sidan. Merparten av våra projekt är geografiskt placerade i Dalarna och Gästrikland, men vi genomför även projekt utanför detta område.

Vi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att i varje projekt ge kunden ett betydande mervärde – som arkitekt, som rådgivare och som samarbetspartner.

Vår verksamhet är certifierad enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöledningsstandard ISO 14001.

Mondo arkitekter Dalarna ska utföra uppdrag inom arkitektur och samhällsplanering, med högt ställda krav på hållbarhet och kvalitet. I vårt dagliga arbete eftersträvar vi följande:

– Vi ska uppfylla och helst överträffa kraven i lagar och förordningar.

– I vårt arbete som leverantör av arkitekt- och konsulttjänster ska vi skapa goda livsbetingelser genom att arbeta efter en arkitektonisk och samhällsmässig helhetssyn och beakta miljö och resursmässiga aspekter.

– I vår interna och externa verksamhet ska vi fortlöpande förbättra våra rutiner genom att höja vår målsättning och förfina handlingsplanerna i vårt kvalitets- och miljöarbete.

– Vi ska utbilda och motivera våra medarbetare att ansvarsfullt beakta hållbarhetsaspekterna i vår verksamhet.

Mondos tankar om hållbarhet och träbyggande
Mondo arkitekter Dalarna är ett företag som ligger i framkant och vill driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt i länet.

Arkitekturen har en viktigt roll i samhällsbyggandet och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet kräver att vi alla samverkar, och att det blir en självklarhet att tänka hållbart, från den fysiska planeringen, under byggnadens livslängd, till rivningen av byggnaden.

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.
– Riksdagens mål för arkitektur-, form- och designpolitik.

Vi arbetar på flera plan med att driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt. Verksamhetssystem och handlingsplaner styr vårt dagliga arbete. Dessa följer vi upp och arbetar aktivt med löpande under hela året för att säkerställa att vi klarar uppsatta mål. Vi är medlemmar i ByggDialog Dalarna, som arbetar med att stärka och utveckla bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna inom hållbart byggande och vi har representanter i olika temagrupper samt i styrelsen.

Agenda 2030 och dess 17 globala mål.

Vi ställer oss självklart bakom de globala och nationella miljömålen och hösten 2019 skrev vi under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. Färdplanen är ett första steg mot ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande som inte bidrar till någon klimatpåverkan. Målet med färdplanen är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor med netto nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

Träbyggande har flera tekniska och miljömässiga fördelar och vi anser att i ett skogslän som Dalarna är ökat träbyggande ett viktigt, om inte avgörande steg, som måste tas om vi ska kunna lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Falu kommun ska åter bli en trästad. Genom att bygga i trä knyter man an till stadens historia och kan samtidigt bli drivande inom en hållbar samhällsomställning.
– Utdrag från Falu kommuns hemsida.

En byggnad i trä lagrar koldioxid under hela dess livstid och trä är ett förnyelsebart material där råvaran kan återvinnas och ingå i ett cirkulärt kretslopp. Forskning visar att den fysiska och psykiska hälsan påverkas positivt när vi vistas i träbyggnader och industriellt träbyggande kan dessutom resultera i fler jobb i glesbygd, kortare byggtider, bättre arbetsmiljö för hantverkare och lättare transporter.

Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande av hållbart producerad skogsråvara bör främjas för att öka klimatnyttan, bostadsbyggandet, export och sysselsättning i hela landet.
– Utdrag från näringsdepartementet.

Utförda projekt

Vi har ritat och projekterat Dalarnas första hus i KL-trä i kvarteret Hyttkammaren, Falun. Vi har även medverkat i träprojekt som VM-huset på Lugnet i Falun samt vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken i Falun.

Vi har även ritat och projekterat Faluns första flerfamiljshus Argentum, som byggts enligt passivhuskriterier i bostadsområdet Galgberget och Sveriges första svanenmärkta tillbyggnad i Sandviken.

TA REDA PÅ MER

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi jobbar och kan hjälpa er i era projekt.

Kontakta Linnéa Peters, Hållbarhetsansvarig
023-70 53 17
linnea.peters@mondo.se

Nätverk
Mondo jobbar aktivt med att vara en viktig aktör inom näringslivet och vi samarbetar inom olika nätverk så som ByggDialog Dalarna, Women Building Sweden och Teknikcollege.

ByggDialog Dalarnas är en ideell förening vars uppdrag är att stärka och utveckla bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna inom hållbart byggande. Mondo arkitekter Dalarna är genom Gabriella Hagman representerad i föreningens styrelse.

Women Building Sweden är ett affärsnätverk som består av kvinnor i ledande befattning inom bygg- och fastighetsföretag. Nätverket har höga ambitioner och vill bidra till ett hållbart byggande i Dalarna såväl som i övriga landet. Nätverket företräds bland annat av vår VD, Gabriella Hagman.

Teknikcollege är en satsning mellan regionens företag och tio certifierade skolor i åtta kommuner för att främja kompetensförsörjningen i regionen och få en internationell konkurrenskraft.