Om oss
gruppbild

Mondo arkitekter Dalarna AB, som har sin grund i Hus & Plan arkitekterna, har haft kontor i Falun sedan 1984. Kontoret består av 14 anställda, en kontorschef, fem arkitekter, sju ingenjörer och en administratör. Mondo är av tradition ett projekterande arkitektkontor som jobbar i hela processen från skiss till färdigt hus. Vi erbjuder tjänster som programarbete, utredande skisser, visualisering, fastighetsutveckling, projektering, stöd i tillgänglighetsfrågor samt bas P. Vi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att i varje projekt ge kunden ett betydande mervärde – som arkitekt, som rådgivare och som samarbetspartner.

Kompetenser
Mondo jobbar i ett brett verksamhetsområde med speciell kompetens inom: bostäder, kontor, kommersiella lokaler, industri, särskilt boende, utbildning, kultur och idrottsanläggningar. Vi kan även erbjuda tjänsten detaljplanering och vi har ett väl utvecklat kontaktnät med kompetenser i övriga verksamhetsområden som t ex grafisk design, projektledning, miljöklassning, konstruktion, storkök och inredning. Våra kunder finns bland kommuner och kommunala bolag samt på den privata sidan. Merparten av Mondos projekt är geografiskt placerade i Dalarna och Gästrikland, men vi genomför även projekt utanför detta område med största engagemang.

Mondo arkitekter Dalarna AB ska utföra uppdrag inom arkitektur och samhällsplanering med högt ställda krav på miljöanpassning och kvalitet. I vårt dagliga arbete eftersträvar vi följande:

– Vi ska uppfylla och helst överträffa kraven i samhällets lagar och förordningar.
– I vårt arbete som leverantör av arkitekt- och konsulttjänster ska vi skapa goda livsbetingelser genom att arbeta efter en arkitektonisk och samhällsmässig helhetssyn och beakta miljö och resursmässiga aspekter.
– I vår interna och externa verksamhet ska vi fortlöpande förbättra våra rutiner genom att höja vår målsättning och förfina handlingsplanerna i vårt miljöarbete.
– Vi ska utbilda och motivera våra medarbetare att ansvarsfullt beakta miljöaspekterna i vår verksamhet.

Mondo, italienska för värld, är ett ord som innefattar alla människor, vår miljö, kultur och mångfald. För oss symboliserar namnet vår humanistiska grundsyn samt vårt sätt att forma god och funktionell arkitektur utifrån de människor som ska använda och uppleva den. Vår verksamhet är certifierad enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöledningsstandard ISO 14001.