Det här är Mondo Arkitekter Dalarna
Mondo, italienska för värld, är ett ord som innefattar alla människor, vår miljö, kultur och mångfald. För oss symboliserar namnet vår humanistiska grundsyn samt vårt sätt att forma god och funktionell arkitektur utifrån de människor som ska använda och uppleva den.

Mondo arkitekter Dalarna, som har sin grund i Hus & Plan arkitekterna, har haft kontor i Falun sedan 1984. Kontoret består av 24 anställda – en VD, tio arkitekter, tio ingenjörer, en planarkitekt, en ekonomiansvarig samt en ekonomiassistent.

Vi är av tradition ett projekterande arkitektkontor som jobbar i hela processen från skiss till färdigt hus. Våra kunder finns bland kommuner och kommunala bolag samt på den privata sidan. Merparten av våra projekt är geografiskt placerade i Dalarna och Gästrikland, men vi genomför även projekt utanför detta område.

Vi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att i varje projekt ge kunden ett betydande mervärde – som arkitekt, som rådgivare och som samarbetspartner.

Vår verksamhet har ett kvalitets- och miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Kvalitets- och miljöpolicy

Mondo arkitekter Dalarna ska som ett av Mellansveriges ledande arkitektföretag vara förstahandsval i utförandet av uppdrag och handlingar inom arkitektur och projektering och ska vara branschens ledande och mest kompetenta partner.

Som en part i samhällets byggande tar vi ansvar för utvecklingen av hållbar arkitektur och att kvaliteten i våra tjänster och produkter motsvarar och helst överträffar kundens förväntningar.

Vi ska attrahera de bästa medarbetarna i branschen som på bästa sätt utifrån sin förmåga får utvecklas med ansvar.

Vilket innebär:

– Vi är ett modernt kunskapsföretag med ett kvalificerat ledarskap som präglas av öppenhet och delaktighet.

– I vårt samarbete med våra kunder och samarbetspartners verkar vi för en långsiktig, ansvarsfull relation med tydlig struktur som bygger på förtroende och samverkan.

– Vi bidrar till samhället med god arkitektur på ett hållbart sätt med hänsyn till människa, miljö och ekonomi där viktiga värden tas tillvara genom att designa förnybart, cirkulärt och med smart resursanvändning baserat på kundens behov.

– Vi genomför ständiga förbättringar av idéer, arbetsmetoder, funktioner och tekniska kvaliteter.

– Ansvaret för att leva upp till våra kunders förväntningar delas av samtliga medarbetare där medskapande, kompetensutveckling och lärande säkrar utveckling av medarbetaren och företaget.

– Vi följer lagar och förordningar tillsammans med interna och andra externa krav.

– Genom uppföljning ser vi till att vi gör det vi kommit överens om.

Vill du bli en av oss?
Vår vision är att vara regionens bästa arkitektkontor och våra värderingar är hög arkitektonisk kvalitet, professionalism, human arbetsbelastning, stark team-känsla, yrkesstolthet, jämställdhet, strävan efter ständig förbättring, entreprenörsanda, kundnöjdhet och miljömedvetenhet.

Hos oss är det viktigt med starkt engagemang och en tilltro till arkitekturen. Vi jobbar målmedvetet med att utveckla arkitekturen i samklang med omvärlden. Hos oss får du arbeta med kompetenta medarbetare och växa med ansvar. Vi har förtroende för varandra och ger varandra stöd och uppmuntran.

Tillsammans skapar vi Mondo och vi är alltid intresserade av att träffa dig som är arkitekt, byggnadsingenjör, inredningsarkitekt eller planarkitekt.

Våra medarbetare är viktiga för oss och vi erbjuder en rad olika förmåner för att man ska kunna trivas och utvecklas hos oss. Som en av oss får du bland annat frukost & fika varje dag, personlig utvecklingsplan, flexibel arbetstid, massage och friskvårdsbidrag.

Intresserad av att jobba hos oss?

Kontakta Gabriella Hagman, VD
023-70 53 09
gabriella.hagman@mondo.se


Lediga jobb

Just nu finns det inga lediga jobb.

Nätverk
Mondo jobbar aktivt med att vara en viktig aktör inom näringslivet och vi samarbetar inom olika nätverk så som ByggDialog Dalarna, Women Building Sweden och Teknikcollege.

ByggDialog Dalarnas är en ideell förening vars uppdrag är att stärka och utveckla bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna inom hållbart byggande. Mondo arkitekter Dalarna är genom Gabriella Hagman representerad i föreningens styrelse.

Women Building Sweden är ett affärsnätverk som består av kvinnor i ledande befattning inom bygg- och fastighetsföretag. Nätverket har höga ambitioner och vill bidra till ett hållbart byggande i Dalarna såväl som i övriga landet. Nätverket företräds bland annat av vår VD, Gabriella Hagman.

Borlänge kommun är en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär.

Mondo har skrivit under ett klimatkontrakt med Borlänge kommun och är därmed en del av initiativet att bidra till ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Teknikcollege är en satsning mellan regionens företag och tio certifierade skolor i åtta kommuner för att främja kompetensförsörjningen i regionen och få en internationell konkurrenskraft. Mondo sitter med i den lokala styrgruppen.