Det här kan Mondo Arkitekter Dalarna
Mondo jobbar i ett brett verksamhetsområde med spetskompetens inom bland annat bostäder, kontor, kommersiella lokaler, industri, vård- och omsorgsboenden, skolor, kultur och idrottsanläggningar.

Mondo erbjuder ett flertal olika kompetenser. Saknar du något? Vi på Mondo har även ett väl utvecklat kontaktnät med kompetenser i övriga områden som t.ex. grafisk design, projektledning, miljöklassning, konstruktion, storkök och landskapsarkitektur.

Arkitektur

Vi guidar er genom utformningsprocessen, från tidiga skeden med utredande skisser och programhandlingar till formsäker gestaltning och medveten arkitektur.

Projektering

Vi erbjuder färdigprojektering, som vi har lång erfarenhet av liksom av olika entreprenadformer. Det tekniska kunnandet är stort, såväl inom byggteknik som programvaror och BIM-projektering.

Inredning

Inredningen ska tillsammans med arkitekturen skapa en helhet och en miljö att trivas i. Vi hjälper er att ta fram ett designkoncept och inredningsförslag som passar er verksamhet och erat varumärke.

Samhällsplanering

Vi är behjälpliga i alla delar av planeringsprocessen – från tidiga skeden, kvartersskisser och fördjupande översiktsplaner till planprogram och detaljplaner.

Processledning

Vi är proffs på att arbeta i tidiga skeden och att driva processer. Vi lägger upp dialoger, föreläsningar och workshops för små och stora grupper med syftet att kartlägga behov, skapa förståelse och ta fram material för beslut eller vidare arbete.

Fastighetsutveckling

Vi erbjuder hjälp med utredningar och projektledning inom lokalförsörjning och lokalplanering. Vi kan också vara med i förhandlingar som rör fastighetsfrågor vid ny-, till- och ombyggnation.

Visualisering

Visualisering kan vara behjälpligt i många skeden av byggprocessen, till exempel när man vill skapa en effektiv kommunikation och ökad förståelse. Vi kan hjälpa till att ta fram underlag för ert behov.

Tillgänglighet

Vi kan tillgänglighet i byggnader och våra sakkunniga erbjuder stöd och råd i tillgänglighetsfrågor.

BAS-P

Flera av våra medarbetare har erfarenhet av att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) i projekt.