Fyrens förskola

PROJEKT
Skolor
OM PROJEKTET

Nybyggnad av förskola på Alderholmen i Gävle. Förskolan rymmer fyra avdelningar med sammanlagt 80 barn, beredningskök och personalutrymmen. Tomtens begränsningar resulterade i en byggnad i två plan som gav bäst förutsättningar att utnyttja gården. Varje avdelning har en egen färg som återspeglas i byggnadens lekfulla färgsättning, invändigt och utvändigt. Genom takets sedumbeklädda yta tränger två karaktärsskapande lanterniner upp; ljusinsläpp från ena sidan och solfångare på den andra. Kronan på verket är fyren som står på entrésidan och kallar på din uppmärksamhet.