2020-12-10 | Pressmeddelande
Villazero blir pilotprojekt för certifieringen NollCO2

Projektet Villazero avser att bygga ett koldioxidneutralt småhus för att utvinna de mest klimatsmarta byggteknikerna och byggmaterialen för ett hållbart byggande. Bakom Villazero står Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Villazero blir Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Villazero ingår nu i ett pilotprojekt tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) där syftet är att utveckla en ny del inom NollCO2 för småhus. Exempel på svenska projekt som uppnått certifieringen NollCO2 är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Villazero arbetar mot att bli det första småhuset att certifieras och därmed en pilot för andra småhus.

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC, säger:

– Villazero är ett mycket intressant pilotprojekt som kommer att visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll klimatpåverkan men även var svårigheterna och utmaningarna finns. Förväntningen är att göra det möjligt för konsumenter att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan. Det här kan bli ett signifikant bidrag då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv.

Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna, säger:

– Vi i Villazero-projektet är stolta och glada över att vi har blivit utvalda av SGBC att delta som pilotprojekt för småhus inom NollCO2. SGBC bidrar med mycket kunskap och tillsammans kan vi utveckla och förbättra det hållbara och innovativa byggandet även för mindre hus. Det ska bli intressant att ta del av andra pilotprojekt och höra om vad de har för erfarenheter av att bygga koldioxidneutralt.

NollCO2
Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden.

NollCO2 används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

Kontakt

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan
gunnar.jonsson@fiskarhedenvillan.se

Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter Dalarna AB
gabriella.hagman@mondo.se

Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB
kristina.hansen@structor.se

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC
pia.stoll@sgbc.se

Läs mer om projektet på projektsidan för Villazero.

VillaZero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge.