2021-05-07 | Pressmeddelande
Kvinnligt bygglag ska bygga det koldioxidneutrala huset Villazero

De tre initiativtagarna till Villazero, Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter, vill alla lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen.

Samverkansprojektet Villazero har två fokusområden – det ena är ekologisk hållbarhet och det andra är social hållbarhet. Villazero kommer byggas koldioxidneutralt och certifieras enligt Svanen och NollCo2 för att uppfylla den ekologiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten är en annan viktig aspekt, projektet har valt att fokusera på jämställdhetsfrågan och lyfta kvinnor i byggbranschen.

Det är nu klart att det blir ett helt kvinnligt bygglag som kommer bygga huset.

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, har i flera år haft tankar om ett kvinnligt bygglag och Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter, är dessutom nätverksledare för Women Building Sweden och vet hur viktig den här frågan är för byggbranschen.

– Genom att låta ett kvinnligt bygglag bygga huset lyfter vi fram förebilder för andra kvinnor och gör ett viktigt statement. Vi vet att förebilder är en viktig faktor för att få fler unga tjejer att våga söka utbildningar och också vilja vara kvar i yrkeslivet, säger Kristina, Gabriella och Gunnar.

Uppdraget att sätta ihop ett helt kvinnligt bygglag har tilldelats Byggpartner i Dalarna.

– Villazero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste frågor – hållbarhet och jämställdhet. Det är smart, aktuellt och äkta. Givetvis ställer vi oss bakom en sådan satsning och är stolta att vi kan dela med oss av våra kvinnliga hantverkare som goda förebilder för fler kvinnor i byggbranschen, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

– Vi är jätteglada att vi hittat en entreprenör som kan uppfylla vår ambition i projektet för att verka för en mer jämställd byggbransch. Vi har högt förtroende för Byggpartner då vi vet att dom delar våra värderingar både vad gäller ekologisk och social hållbarhet och vill se samma förändring i byggbranschen, Helena Tallberg, projektledare Villazero.

Även andra samverkansparter i projektet bidrar för att uppmärksamma denna fråga: Women Building Sweden, Dalarnas Försäkringsbolag och Byggdialog Dalarna.

Villazero dokumenteras i lärosyfte för de inblandade i projektet men också för att sprida den kunskap som kommer fram.


2020-12-10 | Pressmeddelande
Villazero blir pilotprojekt för certifieringen NollCO2

Projektet Villazero avser att bygga ett koldioxidneutralt småhus för att utvinna de mest klimatsmarta byggteknikerna och byggmaterialen för ett hållbart byggande. Bakom Villazero står Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Villazero blir Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Villazero ingår nu i ett pilotprojekt tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) där syftet är att utveckla en ny del inom NollCO2 för småhus. Exempel på svenska projekt som uppnått certifieringen NollCO2 är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Villazero arbetar mot att bli det första småhuset att certifieras och därmed en pilot för andra småhus.

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC, säger:

– Villazero är ett mycket intressant pilotprojekt som kommer att visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll klimatpåverkan men även var svårigheterna och utmaningarna finns. Förväntningen är att göra det möjligt för konsumenter att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan. Det här kan bli ett signifikant bidrag då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv.

Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna, säger:

– Vi i Villazero-projektet är stolta och glada över att vi har blivit utvalda av SGBC att delta som pilotprojekt för småhus inom NollCO2. SGBC bidrar med mycket kunskap och tillsammans kan vi utveckla och förbättra det hållbara och innovativa byggandet även för mindre hus. Det ska bli intressant att ta del av andra pilotprojekt och höra om vad de har för erfarenheter av att bygga koldioxidneutralt.

NollCO2

Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden.

NollCO2 används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

Kontakt

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan
gunnar.jonsson@fiskarhedenvillan.se

Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter Dalarna AB
gabriella.hagman@mondo.se

Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB
kristina.hansen@structor.se

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC
pia.stoll@sgbc.se

Läs mer om projektet på projektsidan för Villazero.


VillaZero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge.