PROJEKT
Handel


Åhlens Falun

Upprustning av kvarteret och lokalanpassningar för hyresgäster.
 
Åhléns minskade sin butik vilket frigjorde ytor i deras övre plan. Av dessa frigjorda, delar samt ytterligare lediga lokaler på detta våningsplan, blev det efter förstudie och projektering en gymlokal.
 
Utvändigt fick lokalerna ett rejält ansiktslyft. Byggnaden kompletterades med ett större glasparti för att ge gymmet bättre dagsljusinstrålning. Skärmtaken fick nya ytskikt av svart- och silverfärgad plåt och ny belysning infälld belysning. Den gamla balkongen mot torget byggdes in och blev en del av gymmet. Här är ytskikten också plåt; den svarta plåten från skärmtaket går upp på fasaden och glaspartier och delar av hörnet utfördes anodiserade i guldfärg för att få en exklusiv känsla. Byggnadens betongfasader målades om i en ljus kulör som bättre motsvarade byggnadens ursprungliga utseende.
 
Utredningar och projektering genomfördes i olika etapper under 2018-2019. Utvändig invigning ägde rum under hösten 2019.