PROJEKT
Handel


Pressbyrån / Väntsal

Närmast knutpunkten i Falun finns ett parkeringsgarage med tegelfasad. Bakom den slutna fasaden som vände sig mot Holmtorget fanns ett utrymme som inte längre användes med en före detta inlastning och ramp till en butik.
 
Fastighetsägaren Diös ville dra nytta av detta utrymme, aktivera fasaden och på så sätt även levandegöra denna del av torget. Hörnet närmast knutpunkten blev till en väntsal för bussresenärer och på andra sidan inrymdes en Pressbyråbutik. Mellan lokalerna finns en ny koppling till parkeringsgaraget där även en nivåskillnad hanterades med trappa.
 
Förstudie och projektering pågick under 2018 och projektet stod färdigt under våren 2019.