PROJEKT
Bostäder


Argentum

Vid hörnet av Tingsvägen och Nedre Gruvrisvägen i Falun ligger bostadsområdet Argentum. De två huskropparna inhyser 36 lägenheter i spannet från två till fem rum och kök.
 
Argentum är Faluns första flerfamiljshus som byggts enligt passivhuskriterierna. Ytterväggarna har ca 400 mm isolering och ett u-värde på ca 0,1 W/m²K.
Fönstren har u-värdet 0,8 och den projekterade tätheten är 0,15 l/m²,s. Byggnaderna har FTX-ventilation med roterande växlare. Tillskottsvärmen är
vattenburen fjärrvärme, distribuerad genom radiatorer.