PROJEKT
Bostäder, Övrigt


VillaZero

Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna har drivit projektet tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet var att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge och skapa möjligheter till att lära oss att bygga mer hållbart. Huset är Svanen-certifierat med tilläggscertifieringen NollCO2. Villazero är därmed Sweden Green Building Councils första färdigställda småhus i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.
 
Projektet stod färdigt 2022.