mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle
PROJEKT
Skolor


Östers förskola

Efter ett parallellt uppdrag, arrangerat av det kommunala bolaget Gavlefastigheter, fick Mondo arkitekter 2015 förtroendet att ta fram ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad för en förskola med fyra avdelningar.

 

Förskolan ligger mitt i ett bostadsområde och består av två volymer och en kopplingsdel. Huskroppen längsmed gatan anpassar sig till kringliggande bebyggelse i form och färg. På gårdssidan möter den strama huskroppen en mjuk, organiskt lekfull volym i ett plan med fasad av trä och med grönt tak.

 

Delar av byggnaden är i två våningar för att behålla så stor del som möjligt av tomten för utomhuslek. Styrande för projektet var miljömedvetenhet, ytfördelning och kontextanpassning. Beställaren önskemål om en “giftfri” förskola och en certifiering enligt Miljöbyggnad Silver har legat till grund för byggnadens utformning och val av material.

 

Projektet färdigprojekterades av Arkitektgruppen i Gävle.
Förskolan togs i bruk under februari 2017.