mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle mondo arkitektur gävle
PROJEKT
Skolor


Sörbyskolan

Efter ett parallellt uppdrag, arrangerat av det kommunala bolaget Gavlefastigheter, fick Mondo arkitekter i mars 2014 förtroendet att jobba vidare med projektet.

 

Uppdraget omfattade om- och tillbyggnad samt rustning av Sörbyskolan, uppförd på 1960-talet. Skolan har fram till byggprojektet inleddes varit en åk F-9-skola. Efter ombyggnationen inhyser de sex byggnaderna förskola, åk F-6 och grundsärskola med ett sammanlagt elevantal om drygt 600 elever.

 

Projektets budget uppgår till 125 miljoner SEK och omfattar drygt 9000 m². Programarbetet färdigställdes under 2014 och förfrågningsunderlaget under 2015. Byggnaderna projekterades utifrån parametrarna i miljöbyggnad silver, dock utan ambitionen att certifiera.

 

Om- och tillbyggnaderna färdigställdes etappvis under 2016 och 2017.