mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn
PROJEKT
Skolor


Stenabro förskola

Nybyggnad av förskola i Edsbyn. Beställare var Ovanåkers kommun och projektet genomfördes som en generalentreprenad.
 
Byggnaden är uppdelad i tre volymer vilka är placerade på tomtens östra sida där den omfamnar gården och öppnar sig mot skogen. Träfasaderna är behandlade med slamfärg i grått, grönt, gult och rött. Fönstersättningen är lekfull med storlekar och bröstningshöjder som varieras. Matsal och ateljéer är byggnadens ljusaste rum med en mer omfattande glasning.
 
Förskolan har fyra avdelningar, två i den norra volymen och två i den södra. I den sammanlänkande mittersta volymen finns mottagningskök med matsal, personalutrymmen och teknikutrymmen. Två avdelningar delar på entré och ateljé samt en gallerigång som leder till den gemensamma matsalen. Förskoleavdelningarna har i sina allrum var sin färg på golvet som också återspeglas i deras namn; Gräset, Bäcken, Elden och Solen. Runt allrummen har avdelningarna två eller tre grupprum.
 
Angöring för föräldrar och barn sker på den norra sidan medan in- och utlastning vänder sig mot söder. Gång- och cykeltrafik har varit prioriterad.
 
Byggnadens area är 955 m² och projektet färdigställdes i december 2015.