mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge
PROJEKT
Bostäder


Kv Läroverket

Omvandling av Mjälgaskolan i Borlänge från skola till bostadsrätter.

Den gamla klassiska huvudbyggnaden från 1914 byggdes om till 14 lägenheter i varierande storlekar. Ingen lägenhet är den andra helt lik.
Lägenhetsstorlekarna varierar från ettor till fyror. Takhöjderna spänner från ca 2,7 m i ettorna till ca 5,0 m i två etagelägenheter. Fönstren är generellt höga, men här finns också udda halvmåneformade varianter. Lägenheterna är generösa med stora vardagsrum i anslutning till köken. De flesta lägenheterna har balkonger och i källarplanet finns en för föreningen gemensam bastu.

Den gamla baracklängan från 1949 revs och ersattes av en ny radhuslänga med småskalig känsla i relation till skolbyggnaden och gymnastiksalen.
I radhusen får man ett modernt men ändå traditionellt boende. Alla lägenheter har ett skyddat atriumrum med intim karaktär mot vilket vardagsrummet och köket öppnar sig. Köket är lägenheternas hjärta där hela familjen kan samlas och umgås

Skolans gamla gymnastiksal med fina snickeridetaljer transformers till tre karaktärsfulla lägenheter.
Kök och vardagsrum vänder sig med stora fönster mot skolgården. Här är takhöjden drygt 6,0 m, och rummet präglas av fint detaljerade pelare och takstolar. De tre etagelägenheterna är generösa och samtliga har en egen uteplats på entrésidan.

Inflyttning i skolbyggnaden och radhuset skedde under hösten 2016.