PROJEKT
Inredning, Övrigt


Dalpilen 9

Nytt trapphus vars syfte är att ge en större tillgänglighet för hyresgäster och besökare till fastigheten Dalpilen 9, Falun. Trapphuset medger även en större flexibilitet i uthyrningen av lokaler.
 
Utmaningar fanns i placeringen och gestaltningen av trapphuset. En befintlig entré i markplanet samt en intilliggande inlastning gav viss styrning och vissa ramar angående placeringen. På den angivna platsen för trapphuset möts tre olika formspråk; byggnadens avskalade högdel i vit puts och mörkt bruna partier, en lägre tegelbyggnad med bearbetade detaljer och rejäl takfot, samt en kopplingsdel med glasfasad och välv tak. Det nya trapphuset är glasat och inbjudande och genom att snedställa två av fasaderna så öppnar det upp sig mot besökarna. De bronstonade aluminiumpartierna ansluter fint mot tegelbyggnadens fönster och glasfasadens hämtar rytm och proportioner från intilliggande fasader.
 
I uppdraget ingick även att föreslå och illustrera en dekorativ belysning att pendla ner i det höga trapphusrummet.
 
Projektet färdigställdes under våren 2021.