PROJEKT
Skolor


Vretagymnasiet

Projektet är en partneringentreprenad, som dels omfattar en ny huvudbyggnad för naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster utanför Linköping samt en ny stallbyggnad och ca 60 nya elevbostäder, dels ombyggnad i varierande grad av befintliga ekonomibyggnader. Projektet omfattar ca 4000 m², elevbostäder ca 1600 m², övriga lokaler ca 2600 m² och färdigställdes 2011.
 
Beställaren har utökat investeringsbudgeten i syfte att förbättra skolans energieffektivitet. Den är projekterad för en energianvändning av 60 kWh/m² för upp-värmning, varmvatten och driftsel. Genomsnittligt u-värde är 0,21 W/m²K, som uppnås genom ca 250 mm isolering och u-värde 0,9-1,2 för fönster och partier. Noggrann lufttätning har projekterats enligt riktlinjer för passivhus.
FTX-ventilationen är behovsstyrd efter CO2, temperatur eller närvaro och har roterande värmeväxlare med praktisk verkningsgrad 80%. Belysningen är närvarostyrd med dagsljuskompensering.