PROJEKT
Skolor


Svarta lådan

”Svarta lådan” är Högskolan Dalarnas nya laboratoriebyggnad där forskningsområdena är bl a solenergi, småskaliga energisystem och energiomställning. Byggnadens fasad består av en färgbelagd stålplåt kallad ”Energy”. En ny fasadmöjlighet vilken kan skräddarsys så att beläggningen reflekterar eller absorberar solens värme. På så sätt bidrar fasaden till minskad energiförbrukning och ett hållbart samhälle. Projektet omfattar ca 1330 m² och invigdes i maj 2010.
 
Projektet nominerades till SAGDA’s (Sveriges arkitekter Gävle-Dala) arkitekturpris 2011.