2021-09-09 | TÄVLINGSFÖRSLAG
Bostäder vid Vasaparken

Nu står det klart att Masmästaren tillsammans med Mondo arkitekter Dalarna och HMB har vunnit kommunens markanvisningstävling och får bygga bostäder i Vasaparken.

I november 2020 utlyste Falu kommun en markanvisningstävling för rättigheten att bygga bostäder på ett fyra tusen kvadratmeter stort område vid Vasaparken.

I tävlingsanvisningarna beskrivs kommunens vision för området. Bebyggelsen ska ha en modern arkitektur, beakta träbyggnadsstrategin och stadens kulturhistoria samt uppmuntra Faluborna att använda hela Vasaparken.

Masmästaren, i samarbete med HMB och Mondo arkitekter Dalarna, presenterar ”Bostäder vid Vasaparken”. Ett kvarter med mycket hög miljöambition, vars uppgift är att finkänsligt tvinna ihop de skiftande trådar av urbana, sociala, rekreativa och ekologiska förutsättningar som sammanstrålar på platsen. Av dessa skapas en spännande väv där nya värden tar form, både idag och i framtiden.

Förslaget till Vasaparken innehåller 3 st flerbostadshus med totalt 40 lägenheter i varierade storlekar. Upplåtelseformen är hyresrätter och målgruppen är allmängiltig. Respektive huvudbyggnad kompletteras med ett multifunktionellt gårdshus och en gemensam utemiljö. De utvändiga rummen har ett kvartersöverskridande samband där det är naturligt att mötas över gårdsgränserna. Samtidigt har man parken som utökat, grönt vardagsrum.

Genom att byggnaderna placeras i enlighet med Parkgatans struktur och i dess omedelbara närhet skapas en stadsmässig bebyggelsestruktur med en generös friyta för utemiljön och parkmötet. För att balansera övergången mellan stadslandskap i väster och kulturhistoriskt villalandskap i öster, ändrar kvarteret karaktär mellan husen. För att fläta samman gatans följdriktighet med parkens frihet, ändrar husen också karaktär i djupled.

Vasaparken i bilder


Videopresentation

Vy från Promenaden

Situationsplan

Vy från Promenaden nattetid

Vy från Vasaparken nattetid

Vy från Vasaparken

Vy ovanifrån

Vy från Vasagatan mot Parkgatan

Vy från Vasagatan

Kontaktperson