Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun Mondo arkitektur Falun
PROJEKT
Bostäder


Brigaden

Söder om regementsområdet vid den så kallade helikopterplattan ligger Kopparstadens
projekt Brigaden. De fem huskropparna inhyser 89 lägenheter
i spannet från ett till tre rum och kök.
 
En av huskropparna har reserverats till studenter och består av 27 lägenheter.
På området finns det en gårdsbyggnad med 2 tvättstugor.
 
Huvudfokus från byggherrens sida låg på låg byggkostnad för att kunna erbjuda
låga hyror. Kravet på låg energiförbrukning var också viktigt. Husen byggdes
som Minienergihus enligt FEBY 12 vilket innebar 74 kWh/m²y.
 
Utformningen av husen och färgsättningen skulle godkännas av Länsstyrelsen
eftersom husen står närmaste granne med kasernbyggnaderna på gamla I13.
 
Lägenheterna stod färdiga till VM i Falun 2015 och användes som hotell för
utlänska journalister under tävlingsveckorna.