mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun mondo arkitektur falun
PROJEKT
Kontor


HMB

HMB Construction AB letade under slutet av 2016 efter en tomt att bygga ett nytt huvudkontor på. Myran, som är det gamla övningsområdet för Dalaregementet, dök med sin strategiska plats upp som ett alternativ. Då området är detaljplanelagt för att rymma verksamhet som är knuten till försäljning eller reparation av bilar, alternativt service för bilister behövde man  knyta ytterligare en verksamhet till fastigheten och valet föll på Opus Bilprovning och deras nyetablering i Falun. I början av 2017 kontaktades Mondo för att ta fram en lösning för dessa två verksamheter.
 
På den parallelltrapetsigt formade tomten blev bilprovningens mått kring besiktningshall samt svängradier för bilar, med och utan husvagn, styrande för placeringen av byggnaden. Stor vikt lades också vid att ge HMB ett exponerat läge för att visa upp sitt varumärke och göra det lätt att hitta till kontoret. HMB’s halva, med fasadbeklädnad av svart fibercement, exponerar sin indragna entré med plåtkassetter i HMB-logotypens gula färg. HMB’s del är i två våningar. I det nedre planet finns bl a konferensrum som är lättåtkomliga för besökare. Från entrérummet leder den centralt placerade och specialritade trappan upp till pausrummet runt vilket kontorsrummen organiserar sig.
 
Opus halva avviker i färg och och fasadmaterial från HMB’s. Här finner vi sandwichelement i mörk silvermetallic. Opus lokaler är i ett våningsplan, men själva besiktningshallen har dubbel takhöjd. Stommen i hallen utgörs av grova limträpelare och balkar. Dessa ger med sin rytm det långsmala och höga rummet en nästan kyrklig karaktär.
 
I april 2018 togs Opus del av byggnaden i drift medan HMB flyttade in något senare i maj 2018.