PROJEKT
KL-trä, Vård/Omsorg


Högsveden

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Högsveden i Mockfjärd. Totalt 60 lägenheter för personer med demenssjukdom, inklusive samlingslokal, dagverksamhet och tillagningskök.
 
Huset projekteras med både stomme och fasad i trä. Med hjälp av vinklar och siktlinjer knyts inne- och utemiljö samman. Den kulturhistoriskt präglade omgivningen har inspirerat till flyglarnas förskjutningar och fasadernas detaljrikedom.
 
I vård- och omsorgsboendet kommer erbjudas en inkluderande boendemiljö som värnar om individens integritet, kombinerat med en arbetsmiljö som är funktionell, ergonomisk och teknikbaserad.
 
Boendet beräknas vara färdigställt runt årsskiftet 2022-23.