PROJEKT
KL-trä, Kontor


Trafikverket

Färdigprojektering av ny-, om- och tillbyggnad för Trafikverkets huvudkontor i Borlänge. Ursprungligt förslag är framtaget av arkitektkontoret Krook & Tjäder.

 

Med hjälp av en ellipsformad förbindelsegång i KL-trä, sammanbinds 10 kontorshus, och medarbetarna ges möjlighet att på ett nytt och smidigt sätt mötas och röra sig genom lokalerna.

 

Projektet färdigställdes 2022.