PROJEKT
Inredning, Kontor
Intec Dalarna

Lokalanpassning för teknikföretaget Intec på del av det tredje våningsplanet i fastigheten Dalpilen 9, Falun.
 
Mondo jobbade med förslag på layout av lokalen som består av 26 arbetsplatser, de flesta i egna rum, mötesrum samt några öppna lounge- och pausytor. Utmaning i projektet har varit den djupa huskroppen och att skapa bra interna flöden. I projektet ingick också att ta fram material och göra en färgsättning som överensstämde med Intecs profil.
 
Lokalen är på ca 600 m² och färdigställdes under början av 2021.