PROJEKT
Tävlingar


Kv Rödbro / Brorslotten

I september 2018 bjöd Falu kommun in till en markanvisning för kvarteret Rödbro i centrala Falun.
 
Hemfosa Fastigheter tog tillsammans med Mondo arkitekter Dalarna och Martin Nyberg Landskapsarkitekt fram det vinnande förslaget Brorslotten.
 
Förslaget har inspirerats av berättelser om den ännu oupptäckta brorslotten till Falu gruva. Precis som malmbrytningen återberättas i sin enkelhet, så spricker kvarteret upp och blottlägger ett rikt innandöme. Kvarteret är falubornas fyndighet – en samtida brorslott, där det liv som skapas utgör rikedomen.
 
Tomten har ett unikt läge mellan stadskärnan och resecentrum. Falu kommun har länge arbetat med att definiera vad platsen ska vara i framtiden. Ny bebyggelse ska skapa det samspel mellan funktion, platsdefintion och estetik som centrum behöver.
 
Brorslotten ska bli en självklar mötesplats och målpunkt, i ett sammanhållet kvarter med trivsamma gator runt omkring. Tidigare lösa gränser övergår till ett väl definierat stadsrum, som möjliggör ett rikt stadsliv. Medvetna sprickbildningar i byggnadsvolymen öppnar också upp till ett inre gårdsliv för både boende, verksamheter och förbipasserande.