PROJEKT
Bostäder


Kanalgränd Etapp 1

Första etappen av Kanalgränd omfattar 54 lägenheter fördelade på två radhusbyggnader samt fyra punkthus. Radhuslägenheterna är fördelade på två huskroppar, innehållande två respektive fyra lägenheter. De så kallade punkthusen omfattar fyra stycken fyravåningshus med utsikt över kanalen och stadsparken.
 
Etapp 2 har uppförts i två L-formationer i 3 och 4 våningar och innehåller 62 lägenheter, från 41 till 83 m². Hissar och loftgångar ger god tillgänglighet.  Parkeringsdäck och lägenhetsförråd finns under huset.
 
Målet 100 kWh/m² för första etappen har uppnåtts med god marginal. Energibalansberäkningen för etapp 2 visar på energibehovet 56 kWh/m². Bygganden har FTX-ventilation med roterande växlare, ca 250 mm isolering i väggar och fönster med u-värde 1,2. Husets täthet har uppmätts till högst 0,3 l/m²,s.