mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge mondo arkitektur borlänge
PROJEKT
Inredning, Kontor, Vård/Omsorg, Övrigt


LD Hjälpmedel

Ombyggnad av butikshall för att utöka Landstinget Dalarnas Hjälpmedelcentrals lokaler i angränsande hus. LD Hjälpmedel genomförde i och med ombyggnaden en omorganisation och  samlokalisering av avdelningarna syn och hörsel till Borlänge. Mondo arkitekters uppdragsgivare för projektet var Fastighets AB Hushagen.

 

Utökningen av LD Hjälpmedels verksamhet in i dessa delar innebär ett mer exponerat läge i direkt anslutning till Kupolen. Ombyggnaden innehåller butik för hjälpmedel, expeditioner och verkstäder för syn- och hörselavdelningarna samt avdelningen för Personliga Medicinska Behandlingshjälpmedel. Verksamheten har ställt höga krav på att tillgängligheten är god.

 

Ombyggnaden innebar att allt utom stommen revs. Pelare förlängdes och taket lyftes två meter för att ytterligare en våning skulle rymmas. För att få in ljus i den djupa byggnaden ritades en lanternin över butiksdelen som är öppen i två plan. Byggnaden är putsad och fönster och huvudentré markeras med plåtramar för att ge fasaden dynamik.

 

Yta för ombyggnaden är ca 3430 m² och den färdigställdes i november 2017.