PROJEKT
Inredning, Kontor


Masmästaren

Renovering och ombyggnation av besöksentré på fastighetsägarens, Masmästaren Fastigheter AB, huvudkontor i centrala Falun. Byggnaden uppfördes 1900 – 1902 som ett postkontor med vackra och påkostade entrérum med fina byggnadsdetaljer. Efter postkontorets flytt omvandlades lokalerna i byggnaden till flera olika företags kontor. Under åren har kontorslokalerna moderniserats och byggts om vilket gjort att upplevelsen av de vackra byggnadsdetaljerna och rummens ståtlighet dämpats.

 

På uppdrag av Masmästaren har deras stora entrérum delats upp till kontorsrum, mötesrum och reception. Efter varsam renovering är byggnadsdetaljer såsom väggpaneler och stuckaturer åter i fokus. Byggdelar, ytskikt och inredning har valts och utförts med omsorg och alla el- och ventilationssystem har dragits om. Receptionsdisk och förvaringsmöbler har ritats och byggts unikt för lokalen och den är nu även fullt tillgänglig för alla Masmästarens kunder och medarbetare.

 

Ombyggnationen utfördes i nära dialog med beställare såväl som entreprenörer och en känsla av yrkesstolthet genomsyrar projektet.

 

Yta för ombyggnaden är ca 80 m2 och den färdigställdes i april 2017.