Mondo arkitektur inredning falun Mondo arkitektur inredning falun Mondo arkitektur inredning falun Mondo arkitektur inredning falun Mondo arkitektur inredning falun
PROJEKT
Inredning, Kontor


Structor

Ombyggnad av kontorslokaler till Structor Byggteknik Dalarna AB. I samband med flytt från tidigare lokaler gjordes en större hyresgästanpassning som medger att företaget kan växa inom de nuvarande lokalerna. De nya ytorna är anpassade för att stödja företagets arbetssätt – öppna arbetsplatser i landskap blandas med enskilda kontorsrum och mötesrum. Alla ytskikt och system uppdaterades, såväl som våtgrupper och pentryn. Trots lokalens begränsade bjälklagshöjder, ensidiga fönster och komplexa form upplevs den ljus och luftig. Detta mycket tack vare en ljus färgsättning men även den stora hänsynen till de dagsljusinsläpp som fanns. En effektiv disponering av ytor, anpassade efter verksamhetens flöden och behov, gör att medarbetarna känns sammanhållna trots lokalens utmaningar.

 

Mondo arkitekter fick tidigt även ett parallellt inredningsuppdrag direkt mot hyresgästen. Detta medförde att hyresgästens identitet och designkoncept kunde ligga till underlag vid val av väggkulörer, golvmaterial, kontrastmarkeringar, belysningsarmaturer med mera. Ombyggnationen utfördes i nära dialog med beställare, hyresgäst och entreprenörer vilket gör att lokalerna känns genomarbetade och konceptuella.

 

Yta för ombyggnaden är ca 270 m2 och den färdigställdes 2017.