PROJEKT
Bostäder, Tävlingar


Vasaparken

I november 2020 utlyste Falu kommun en markanvisningstävling för rättigheten att bygga bostäder på ett fyra tusen kvadratmeter stort område vid Vasaparken.
 
”Bostäder vid Vasaparken” är kvarter med hög miljöambition, vars uppgift är att finkänsligt tvinna ihop de skiftande trådar av urbana, sociala, rekreativa och ekologiska förutsättningar som sammanstrålar på platsen. Av dessa skapas en spännande väv där nya värden tar form, både idag och i framtiden.
 
Förslaget till Vasaparken innehåller tre flerbostadshus med totalt 40 lägenheter i varierade storlekar. Upplåtelseformen är hyresrätter och målgruppen är allmängiltig. Respektive huvudbyggnad kompletteras med ett multifunktionellt gårdshus och en gemensam utemiljö. De utvändiga rummen har ett kvartersöverskridande samband där det är naturligt att mötas över gårdsgränserna. Samtidigt har man parken som utökat, grönt vardagsrum.