mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn mondo arkitektur edsbyn
PROJEKT
Inredning, Övrigt


Vox Cultura

Om- och tillbyggnad av biblioteksbyggnad för att rymma både bibliotek och museum.

Byggnaden togs i bruk under våren 2017.