PROJEKT
KL-trä, Övrigt


Scentak Öjeparken

Nybyggnad av tak över befintlig scenkonstruktion med sidor av sprängstenfyllda gabionburar. Taket är utfört av limträpelare, limträbalkar, massivträelement, smidesdetaljer samt kompletteringar av lösvirke. Alla träytor är behandlade med järnvitriol för att få en grå patina som anknyter till hembygdsgården Mårtens intilliggande byggnader.
 
Projektet genomfördes i nära samarbete med Limträteknik AB och färdigställdes under sommaren 2014.